1550048871 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ ขอขอบคุณอาจารย์สุภาพร โรจนสุภมิตร อาจารย์จากมหาลัยเกริก ที่ได้มอบหนังสือ "มุมมองเปลี่ยนไป จิตใจเปลี่ยนแปลง" จำนวน 2 เล่ม ให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ 

บรรณสัญจร อื่นๆ
เข้าชม : 76 ครั้ง )
เข้าชม : 92 ครั้ง )