1545036613 เข้าชม : 119 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลหนองม่วงไข่  หมุนเวียนหนังสือ/สื่อ เพื่อให้บริการการอ่านกับประชาชน ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวัดบ้านหนองม่วงไข่

 

 

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ
เข้าชม : 119 ครั้ง )