1545037996 เข้าชม : 294 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลวังหลวง                จัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุด จัดบอร์ดมารู้จักสมาชิกประเทศอาเซียน การบริการอินเตอร์เน็ต และการเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปจากแท็ปเล็ต และวาดภาพระบายสี น้องๆ หนูๆ น่ารักมากๆ สนใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้