1545034956 เข้าชม : 617 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ระหว่างวันที่ 17-18  ธันวาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่