1545716479 เข้าชม : 193 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  

ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตำหนักธธรม   อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่    วันที่  20   ธันวาคม   2561

วันที่   20 ธันวาคม  2561  นายธีรวุฒิ วังแก้ว  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบลตำหนักธรรมและคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ นำกิจกรรมเข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม หมู่ที่  3 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีการแนะนำเว็ปไซต์ห้องสมุดออนไลน์ และการบริการสมัครสมาชิกออนไลน์  และกิจกรรมการฝึกอาชีพการทำไข่เค็มพอกดินสอพอง

 

                การแนะนำเว็ปไซต์ห้องสมุดออนไลน์  และสมัครสมาชิกออนไลน์