1550049506 เข้าชม : 194 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรวุฒิ วังแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับครูอาสามัครฯ ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "เปิดบ้านวิชาการ​สืบสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำยม" ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมส่งเริมการอ่าน การเรียนรู้ดังนี้ 1.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 2.กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกกุหลาบ 3.กิจกรรมสมุดเล่มจิ๋ว 4.กิจกรรมวาดภาพระบายสี