คิด Creative Thailand Issue 31
ชื่อผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า : 30
เข้าอ่าน : 69 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-06-12 22:03:35 เข้าชม : 69 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
INNOVATIVE CRAFT : เมื่องานฝีมือจับคู่กับอุตสาหกรรม จับคู่ทำไม อย่างไร และเกี่ยวอะไรกับผู้บริโภค จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ครั้งแรกในยุค 80 ที่พลิกโฉมหน้าทุกอย่างตั้งแต่การผลิตสินค้าจวบจนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ทำให้ ‘งานฝีมือ’ ค่อย ๆ สูญไปตามกาลเวลา แต่ ณ วันนี้ เวลานี้ งานฝีมือได้หวนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง เพราะคนรุ่นใหม่เล็งเห็นว่า “รากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มาจากคุณค่าของความเก่าแก่” เพราะการสืบทอดไม่ใช่เป็นการย้อนกลับไปในอดีต หากแต่เป็นการถอดประสบการณ์เก่าแก่นั้นให้กลายเป็นสิ่งร่วมสมัยให้คนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ซึมซับความลึกซึ้งไปพร้อม ๆ กัน ในยุคที่มีแต่ของเหมือนกันเกลื่อนกลาดจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ย้ำเตือนถึงความประณีต ความใส่ใจในรายละเอียด ของงานฝีมือมีที่เครื่องจักรมอบให้ไม่ได้ทั้งในแง่คุณค่าและความภาคภูมิใจในชิ้นงาน แต่เทคโนโลยีในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า งานฝีมือและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว